דייר סרבן לביצוע עבודות תמ"א 38

ביצוע עבודות תמ”א 39 מותנות על פי חוק בהשגת רוב של 66% מבעלי הדירות במבנה המיועד לתמ”א 38 וזאת בהתאם לתיקון מספר 1 בחוק מת”א משנת 2007. עד לתיקון החוק, נדרשה הסכמתם המלאה של כל בעלי הדירות בשטח המבנה לצורך תחילת ביצוע העבודות.

דיירים המביעים התנגדות לביצוע עבודות תמ”א 38 מכונים על פי החוק כ-“דייר סרבן”. לרשות אותם דיירים המסרבים לביצוע העבודות עומדת האפשרות לניהול הליך משפטי לביטול התכנית וזאת במידה והתכנית אושרה בהתאם להסכמתם של 66% מבעלי הדירות במבנה. על פי רוב, תביעות מצד “דייר סרבן” לביטול תכנית עבודה לתמ”א 38, אינן מתקבלות על ידי מערכת המשפט וזאת מכיוון שתמ”א 38 הינה תכנית מתאר ארצית בעלת חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל. כפועל יוצא מכך, דייר סרבן המערים קשיים משפטיים על יתר הדיירים אשר הביעו את הסכמתם לביצוע עבודות תמ”א 38 במבנה המיועד, עלול להיות חשוף לתביעות משפטיות המופנות נגדו מטעם היזם/קבלן בפרויקט ואף על ידי יתר הדיירים. תביעות משפטיות המופנות כנגד דיירים סרבנים עלולים לחשוף כל אחד ואחת מהם לתשלומי פיצויים בערך כספי גבוה וזאת בהתאם לתקופה בגינה הם עיכבו או השהו את עבודות התמ”א.

כיצד תפוגגו התנגדויות לביצוע תמ”א 38 על ידי אחד או יותר מהדיירים?

עבודות תמ”א 38 המיועדות בראש ובראשונה לצרכי חיזוק מבנים ישנים בפני רעידות אדמה, מאפשרות לכל אחד ואחת מבעלי הדירות במבנה, ליהנות ממגוון רחב של יתרונות הקשורות להשבחת הנכס שבבעלותם ולהשבחת המבנה והשטחים המשותפים.

ההתנגדות מצידו של דייר סרבן כזה או אחר לביצוע עבודות תמ”א 38 נובעת ברוב המקרים ממניעים אישיים בעל חילוקי דעות אל מול יתר הדיירים בנוגע לאופן התנהלותם המשותפת. לצורך הפגת ההתנגדויות ומניעתן מראש, אנו ממליצים לבעלי דירות במבנים המותאמים לעבודות תמ”א 38, לקיים מספר פגישות עבודה משותפות של כלל הדיירים עם אנשי מקצוע בתחום התמ”א ולמפגשים אלו לגייס מספר בעלי דירות במבנים שבהם כבר בוצעו עבודות תמ”א.

חשוב שכל אדם המחזיק בבעלות על דירה במבנה המותאם לתמ”א 38, יכיר היטב את יתרונות הפרויקט ואת מכלול זכויותיו לאורך הדרך.

נגישות