ערבויות אותן חשוב לדרוש מיזם פרויקט תמ"א 38

עמוד הבית / תמא 38

תמ”א (תכנית מתאר ארצית) 38 הפכה בשנים האחרונות לאחד ממיזמי הנדל”ן הנפוצים ביותר בישראל. ברוב הגדול של המקרים, עבודות התמ”א 38 מתנהלות על ידי יזם מוביל בפרויקט המתקשר עם בעלי הדירות במבנה המיועד לעבודות התמ”א. התקשרות זו חייבת להיות מעוגנת ברמה המשפטית, כאשר חלק מסעיפי ההתקשרות יגנו על מלוא הזכויות של בעלי הדירות במבנה. בשורות הבאות תוכלו למצוא מידע כללי אודות סוגי הערבויות השונות אותן חשוב ומומלץ לדרוש מיזם הפרויקט.

  1. ערבויות רישום- ערבות זו נועדה להבטיח לכם שבסיום עבודות התמ”א המיושמות על ידי יזם הפרויקט כל עבודות הבנייה ירשמו בטאבו בהתאם למתכונתו החדשה של המבנה לאחר תוספות הבנייה השונות במסגרת עבודות התמ”א.
  2. ערבויות ביצוע- ערבות זו נועדה להבטיח לבעלי הדירות במבנה המיועד לעבודות תמ”א 38 שכל התחייבויותיו של היזם כלפיהם יישמו באופן מלא. חשוב לציין שערבות זו חייבת להיות בעלת ערך כספי גבוה וזאת על מנת שבעלי הדירות יוכלו להימנע מכל נזק כלכלי שייגרם להם כתוצאה מכך שהיזם לא יעמוד בהתחייבויותיו.
  3. ערבות מקצועית- ערבות זו ידועה גם בשם ערבות הדדית והיא נועדה לעגן את כל הליכי ההתקשרות של בעלי הדירות במבנה אל מול יזם עבודות התמ”א באמצעים משפטיים. ערבות זו איננה בעלת ערך כספי והיא מיושמת באמצעות סעיפים שונים המגדירים את אופן ההתקשרות בין בעלי הדירות לבין יזם הפרויקט.

ליווי משפטי צמוד- הדרך הבטוחה לניהול עבודות תמ”א 38

בעלי דירות במבנים המיועדים לעבודות תמ”א 38, חייבים לשכור את שירותיו של עורך דין מקרקעין המתמחה בכל הנוגע למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום. ליווי משפטי צמוד הניתן לבעלי הדירות במבנה, יאפשר לכל אחד ואחת מהם לעגן את מלוא זכויותיו בנכס וזאת בהתאם לכל ההיבטים המשפטיים הנלווים לתחום עבודות התמ”א 38.

התנהלות מושכלת ונכונה אל מול יזם הפרויקט, חייבת להתקיים במסגרת ליווי משפטי צמוד הניתן לבעלי הדירות במבנה המיועד לעבודות תמ”א 38 וללא ליווי משפטי זה אנו ממליצים לכם שלא לצאת לדרך.

נגישות